skip to Main Content
Bevanda - Hohmann

Veleposlanica SR Njemačke Christiane Hohmann uručila je danas dopise zamjeniku predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi kojima se potvrđuje otpis duga BiH u iznosu 12,8 milijuna eura.

Riječ je o otpisu treće tranše duga u ukupnom iznosu od 50,2 milijuna eura koji se temelji na sporazumu između BiH i Kreditne banke za obnovu i razvoj sa sjedištem u Frankfurtu (KfW).

Veleposalnica SR Njemačke dostavila je dopise ministru Bevandi gdje se obavještava BiH da su ispunjeni svi uvjeti za otpis treće tranše jer je postojala obveza entitetskih vlada da ulože 20 posto sredstava u određene projekte.

Dug od 12,8 milijuna eura otpisan je tako što su entiteske vlade uložile sredstva od oko 2,6 milijuna eura za dva projekta koji se realiziraju u okviru zaštite životne sredine.

Riječ je o projektu „Sanacije rudničkog kompleksa Vihovići II Mostar“ za šta je Vlada FBiH osigurala 1,8 milijuna eura i „Izgradnji i sanaciji vodovodnog i kanalizacijskog sustava u Kostajnici“gdje je sufinancijer Vlada RS u iznosu 734.098 eura.

Ministar Bevanda naglasio je da je suradnja BiH i SR Njemačke uspješna u svim područjima, te da je u tijeku realizacija velikog broja projekata za koje je financijsku i tehničku potporu dala Vlada Njemačke.

Tijekom sastanka ministar Bevanda upoznao je veleposlanicu Hohmann s aktualnom političkom i ekonomskom situacijom u BiH koja je u izravnoj vezi s privlačenjem domaćih i stranih investicija.

 

Back To Top