skip to Main Content
Iconic Mobile Phones

Cijene rominga u regiji, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, bit će snižene od 1. jula, priopćila je srbijanska Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Cijene će biti snižene na osnovu Sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, kojim su određene maksimalne cijene usluga rominga u državama potpisnicima Sporazuma.

Od danas će u spomenutim državama maksimalna cijena odlaznog poziva u romingu (cijena po minutu i u eurima bez PDV-a) biti 0,19 eura, maksimalna cijena dolaznog poziva u romingu će biti 0,05 eura, maksimalna cijena SMS poruka u romingu – 0,06 eura, a maksimalna cijena za usluge prijenosa podataka i MMS poruka u romingu (ceijna po MB/poruci) bit će 0,20 eura.

Operatori mogu ponuditi i niže cijene od maksimalnih koje su predviđene Sporazumom, prenosi Tanjug.

RATEL je podsjetio da je Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključen 2014. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.

Back To Top