skip to Main Content

PITANJE: Poslodavac nije postupio po članu 177. Zakona o radu – nije donio novi, odnosno uskladio važeći Pravilnik o radu sa Zakonom o radu. Da li „stari“ Pravilnik o radu (donesen prije stupanja na snagu novog Zakona o radu) ostaje na snazi, odnosno važeći je, osim u dijelovima koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu, u kom slučaju se primjenjuje Zakon o radu ili se smatra da taj „stari“ pravilnik o radu u cijelosti nije na snazi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top