skip to Main Content

PITANJE: Da li obavljanje funkcije člana predsjedništva općinskog odbora neke stranke predstavlja smetnju za imenovanje na funkciju direktora javnog preduzeća, u smislu odredbi člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 i 65/13)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top