skip to Main Content

PITANJE: Sekretarijat … BiH obratio se sa zahtjevom za mišljenje u vezi sa uslovima povratka sa neplaćenog odsustva državnog službenika koji je na probnom radu. U svom upitu naglašavaju da je osnovno pitanje da li će po povratku sa neplaćenog odsustva državni službenik koji je imenovan na funkciju i nalazi se na neplaćenom odsustvu po sili zakona tokom trajanja probnog rada nastaviti da obavlja probni rad ili se smatra da je probni rad državnom službeniku završen nakon isteka 12 mjeseci. Takođe, pitaju kako bi trebala postupiti institucija u slučaju ukoliko Agencija smatra da je probni rad državnog službenika završen nakon isteka 12 mjeseci od dana postavljenja, unutar kojih prava iz radnog odnosa državnog službenika koji je na neplaćenonm odsustvu po sili zakona miruju jer im je nejasno koje su pravne posljedice u pogledu ocjenjivanja probnog rada državnog službenika iz člana 29. stav 3. tačka a) i b) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, tj. ako rukovodilac institucije ocijeni državnog službenika koji je u datom trenutku odsutan pozitivno, kada se izdaje rješenje o potvrđivanju njegovog postavljenja, s obzirom da mu prava miruju. Navode i da im je nejasno i koje su pravne posljedice ukoliko je ocjena rada nezadovoljavajuća, da li i kada u tom slučaju institucija razrješava dužnosti državnog službenika kojem prestaje radni odnos i šta se dešava sa pravom podnošenja žalbe Odboru državne službe za žalbe?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top