skip to Main Content

PITANJE: Javnom komunalnom preduzeću (JKP) doznačena su novčana sredstva u iznosu od 10.000 KM od Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva  kao pomoć u postupku realizacije projekta „Nabavka kontejnera za deponovanje komunalnog otpada na područiju općine“. Obaveza JPK po istom je da se sredstva namjenski utroše sa dokazima o istom. Da li doznačena sredstva podliježu plaćanju PDV-a i da li se ulazni PDV, po primljenoj fakturi za isporučene kontejnere može koristiti?

 

ODGOVOR: 

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top