skip to Main Content

PITANJE: Poznato nam je da Zakon o radu definiše otpremninu kada je u pitanju otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, a da otpremninu prilikom odlaska u penziju definiše kolektivni ugovor ili pravilnik o radu.

Da li postoji kolektivni ugovor koji je na snazi i koji se odnosi na djelatnost trgovine na veliko i malo namještajem po kojem radnik ima pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju, jer je u našem pravilniku radu definisano da nema. Dakle, da li se naš pravilnik kosi sa trenutno važećim Zakonom i Kolektivnim ugovorom?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top