skip to Main Content

PITANJE: Planiramo izvršiti rezervisanja za bonuse na platu. Da li su ta rezervisanja trajno ili privremeno porezno nepriznata? U 2020. bismo knjižili trošak rezervisanja/obaveze za rezervisanje. U 2021. bismo po isplati tog bonusa zatvorili obaveze za rezervisanja i u mjesecu isplate prijavili kroz MIP. Samim time trošak plata ne bi odgovarao onom prijavljenom kroz MIP. Da li imamo obavezu ovog rezervisanja za bonuse uključiti kroz obrazac Podaci o platama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Dodatno pitanje: Kontnim planom su predviđena konta 5470 (troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika za period duži od 12 mjeseci) i 5471 (troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika za period do 12 mjeseci). U kojim slučajevima je moguće koristiti ova konta  odnosno za koja rezervisanja? MRS 37 definiše rezervisanje kao obavezu koja je neizvjesna u pogledu roka ili iznosa. Isplata bonusa zavisi od ostvarenog rezultata, tj. može se izvršiti procjena ali tačan iznos će se znati nakon utvrđenih konačnih rezultata grupacije što je mart ili april, i tek nakon toga matica daje odobrenje za isplatu bonusa. S obzirom na to da je obaveza isplate plate za decembar 2020. do kraja januara 2021. godine kada mi nemamo potvrđen i odobren tačan iznos za isplatu, znači, ne možemo izvršiti isplatu. Međutim, ako ne izvršimo isplatu plate za decembar onda smo u prekršaju jer nismo izvršili uplatu poreza i doprinosa i podliježemo sankcijama što nam naravno nije u interesu jer  sve obaveze redovno izmirujemo. Molim da uzmete u obzir navedeno”.

 

Dodatni odgovor:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top