skip to Main Content

PITANJE: Može li se kao osnov za donošenje internog akta o zaštiti na radu iskoristiti procjena rizika koju je poslodavac pribavio prije stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti na radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top