skip to Main Content

PITANJE: Molim Vas za odgovor na pitanje koje se odnosi na ponovno zakazivanje Skupštine dioničkog društva.

Naime, Skupština dioničara je odgođena zbog nedovoljnog broja prijavljenih dioničara (manje od 60%).

Članom 233. Zakona o privrednim društvima određeno je da je sazivač (Nadzorni odbor) dužan u roku od tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine dioničara. Kada se obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine dioničara društva objavi, da li dioničari koji imaju najmanje 5% dionica mogu ponovo u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja predlagati izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka skupštine Društva?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top