skip to Main Content

PITANJE: Radnik u februaru 2020. godine stiče uslove za starosnu penziju, međutim Radnik i Poslodavac su u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu dogovorili i postigli sporazum o nastavku rada do popunjavanja radnog mjesta, odnosno zapošljavanja novog radnika. Da li i pod kojim uslovima možemo produžiti radni odnos u skladu sa važećim zakonskim propisima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top