skip to Main Content

Evropska banka za obnovu i razvoj i Addiko Bank ad Banja Luka potpisali su Sporazum o saradnji čime je uspostavljen fond za izdavanje garancija u iznosu od 5 miliona EUR. Ovim sporazumom je data dodatna podrška u poslovanju banke u segmentu bankarskih garancija i dokumentarnih akreditiva.

Ian Brown, šef EBRD ureda za Bosnu i Hercegovinu je rekao: “Zadovoljstvo nam je osnažiti našu saradnju sa Addiko Bank Banja Luka, zahvaljujući čemu ćemo zajednički moći podržati razvoj dokumentarnog poslovanja u Bosni i Hercegovini  i dati doprinos ekspanziji razmjene robe i prekograničnih ekonomskih integracija u regionu, što je jedan od strateških prioriteta EBRD-a u regionu zapadnog Balkana”.

“Ovaj aranžman sa EBRD će dodatno unaprijediti našu ponudu u segmentu dokumentarnog poslovanja, te omogućiti našim klijentima kvalitetniju saradnju sa njihovim poslovnim partnerima. Zahvaljujući ovom aranžmanu, mreža zemalja i banaka sa kojima možemo podržati saradnju značajno je proširena, jer je preko 800 potvrđenih banaka u svijetu koje su korisnici ovih usluga EBRD-a”, istakao je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka. “Mala i srednja preduzeća veoma su bitan segment našeg poslovanja sa pravnim licima, te smo potpisivanjem ovog ugovora, napravili još jedan značajan korak na unapređenju naše ponude”, dodao je Pečenko.

Addiko Bank ad Banja Luka i EBRD su početkom februara potpisali ugovor o kreditiranju, sa ciljem stimulacije rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća na lokalnom tržištu. Takođe, Addiko Holding Beč, je nedavno, u ime Addiko grupacije potpisao sa EBRD-om sporazum o saradnji kojim su poslovi dokumentarnog poslovanja u potpunosti podržani od EBRD-a.

Back To Top