skip to Main Content

PITANJE: Firma rezident vrši fakturisanje usluga u inostranstvo – povezanom pravnom licu „A“ u inostranstvu po tržišnim cijenama. Povezano lice „B“ iz inostranstva vrši uplatu na transakcijski račun rezidenta po osnovu Ugovora o pozajmici. Da li je moguće „zatvoriti“ uplate firme „B“, zatvaranjem potraživanja koje rezident ima od firme „A“?

Koji dokument bi bio osnova za takvo knjiženje? Da li postoje obaveze prema PUFBiH za navedene transakcije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top