skip to Main Content

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je na aukciji održanoj putem Sarajevske berze (SASE) vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 6.500 obveznica Kantona Sarajevo, ukupne nominalne vrijednosti 6.500.000 KM, s rokom dospijeća tri godine uz polugodišnju isplatu kamate.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 10.847.000 KM, a ukupan iznos prihvaćenih ponuda je 4.356.000 KM što čini 67 posto planiranog obima emisije. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 101,0056 uz kamatnu stopu od 2,50 posto, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,2891 uz kamatnu stopu od 3,10 posto.

Obveznice su prodate po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni od 99,9808 uz kamatnu stopu od 2,85 posto na godišnjem nivou. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 4.355.164,45 KM.

Junskom aukcijom obveznica Kantona Sarajevo obezbijeđena su sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata Ministarstva saobraćaja i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, planirana Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

U drugoj polovini 2017. godine planirane su još dvije emisije obveznica Kantona Sarajevo i to za mjesec septembar i oktobar čijom realizacijom će se omogućiti finansiranje planiranih kapitalnih projekata od značaja za ukupni društveno-ekonomski razvoj Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Back To Top