skip to Main Content

PITANJE: U slučaju službenog zahtjeva za poništenje otkaza i povrat na posao radnika, ima li radnik pravo potraživanja i plaća (naknada plaća) nakon okončanja glavne rasprave – do povrata na posao, odnosno buduću naknadu plaća.

U istom slučaju ima li pravo radnik potraživati naknadu plaće iako bi istome prestao radni odnos po zakonu – 65 godina života i 20 godina staža osiguranja u periodu između otkaza i okončanja glavne rasprave, odnosno može li potraživati plaće za razdoblje nakon ispunjavanja uvjeta (65 godina života i 20 godina staža osiguranja)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top