skip to Main Content

PITANJE: Državni službenik zaposlen u federalnom organu uprave se obratio poslodavcu sa zahtjevom za odobrenje naknade za slučaj teške bolesti člana uže porodice, a na koju ima pravo u skladu sa članom 34. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BIH.

Federalni organ na navedenoj poziciji u budžetu trenutno nema finansijskih sredstava da bi udovoljio podnesenom zahtjevu. Imajući u vidu da je članom 31. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, svim budžetskim korisnicima zabranjeno stvaranje obaveza odnosno rashoda ili opterećenja budžetskih pozicija ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika, te da bi odobrenje navedene naknade u takvoj situaciji po tom istom Zakonu predstavljalo prekršaj. Na koji način i kako da postupi federalni organ u navedenoj situaciji.

Nismo sigurni da bi odbijanje podnesenog zahtjeva zbog nedostatka finansijskih sredstava bilo ispravno rješenje obzirom da Kolektivni ugovor koji regulira navedeno pravo na poznaje niti kao relevatnu tretira činjenicu postojanja odnosno nepostojanja finansijskih sredstava. Da li bi trebali pričekati sa rješavanjem zahtjeva radnika, do rješenja našeg zahtjeva za dodatnim finansijskim sredstvima koji smo podnijeli nadležnom ministarstvu. Međutim, u tom slučaju postavlja se pitanje kako postupiti ukoliko nadležno ministarstvo ne odobri dodatna finansijska sredstva za navedene namjene. Također, zanima nas da li radnik može imati neke štetne posljedice ukoliko mu se ne riješi zahtjev npr. do kraja ove godine, kada očekujemo da bi mogli dobiti odgovor u vezi našeg zahtjeva za odobrenjem dodatnih finansijskih sredstava.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top