skip to Main Content

PITANJE: Možete li pojasniti prava na naknadu troškova parničnog postupka u kojem se pojavljuje javno preduzeće kao stranka, a koje zastupaju ga njegovi zaposlenici.

Npr. postoji li praksa za naknadu troškova dnevnica tih radnika, troškova putovanja ako je ročište u drugom gradu, troškova prevodilaca dokaza ili kopiranuja dokaza za druge parnične stranke koje javno preduzeće mora da dostavi po nalogu suda na zahtjev suprotne stranke (kopiranje dosjea radnika ili druga obimna dokumentacija)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top