skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se knjiže sadnice (u pitanju je proizvodnja sokova i džemova)? Sadnice su kupljene i trebaju da se sade, koji je postupak knjiženja?

Primjer:

  1. Gospodarsko društvo kupilo je 100 komada sadnica po cijeni 10 KM uvećano za PDV, da bi ih zasadilo radi proizvodnje sokova i džema.
  2. Dobavljač je ispostavio fakturu za iskop zemlje za sadnice u iznosu od 2.000,00 KM uvećano za PDV.
  3. Zasađivanje je izvršila fizička osoba po osnovu ugovora o djelu za 1.000,00 KM neto.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top