skip to Main Content

Agencija za rad i zapošljavanje BiH od 2005. godine provodi program Ferijalnog rada studenata u Njemačkoj. Program je namijenjen studentima koji su redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, koji nisu upisani u posljednju godinu studija, te koji imaju dobro vladanje njemačkim jezikom i spremni su za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca.

„Agencija za rad i zapošljavanje BiH svakog decembra preko svoje web stranice objavi javni poziv za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj za narednu godinu. Za 2019. godinu imali smo odobrenu kvotu za 150 studenata i rok za prijavu je bio do 20. februara“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

„Studenti se mogu prijaviti ili direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH ili putem entitetskih zavoda za zapošljavanje prema sjedištu visokoškolske ustanove koju pohađaju. Nakon završetka procesa prijavljivanja, prijave se prosljeđuju u Centralni ured za posredovanje u zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, a od maja mjeseca počinju stizati radne ponude za studente te onda poslodavci direktno kontaktiraju studente i nude im poslove“, pojašnjava direktor Bandić.

„Ove godine je krajem februara završen proces prikupljanja prijava studenata i 56 studenata i studentica je dostavilo ispravne prijave. Spisak sa njihovim imenima je objavljen na web stranici Agencije, te su oni obavješteni da mogu očekivati da ih kontaktiraju direktno poslodavci“, rekao je Bandić.

„Dobar dio studenata koji dobiju priliku da rade preko ovog programa i ostave dobar utisak kod poslodavaca i u narednim godinama nastave ići na sezonski rad u Njemačku na način da ih direktno kontaktiraju poslodavci. Zbog toga mogu reći da je ovo jedan jako dobar program gdje mladi ljudi imaju priliku da steknu radno iskustvo, zarade novac za nastavak studija, usavrše njemački jezik i razviju radne navike“, naglasio je direktor Bandić te saopštio da u posljednjih pet godina oko trideset studenata godišnje ode na rad u Njemačku.

Back To Top