skip to Main Content

PITANJE: Pravo na odbitak ulaznog poreza obveznika PDV-a – primaoca fakture u slučaju kada je u fakturi izdatoj za izvršeni promet dobara ili usluga kao podatak o nazivu primaoca fakture naveden naziv koji ne odgovara nazivu iz registra privrednih subjekata i porezne prijave za PDV?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top