skip to Main Content

PITANJE: Ugovor o najmu je zaključen na period od 12 mjeseci, uz veliku vjerovatnoću da će se najam i dalje koristiti i uvijek ugovarati na period od 12 mjeseci.
Da li koristiti izuzeće od priznavanja MSFI 16 – najam?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top