skip to Main Content

PITANJE: Direktor preduzeća je razriješen dužnosti prije isteka mandata na temelju podnesene ostavke. S obzirom na to da je imenovan v.d. direktora, da li poslove direktora može obavljati odmah nakon imenovanja, uključujući i period do upisa u sudski registar?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top