skip to Main Content

Sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH Igor Pejić i načelnik Jedinice prilazne aerodromske kontrole leta Sarajevo Mirsad Hadžialić potpisali su juče dokument o primopredaji meteorološke opreme osigurane u okviru realizacije granta neprojektne pomoći donacije Vlade Japana odobrenog Bosni i Hercegovini.

Sekretar Pejić je naglasio značaj donacije i istakao da će se koristiti za dobivanje meteoroloških podataka na lokaciji Međunarodnog aerodroma Sarajevo u blizini piste RWY12 i lokaciji Bukovik, potrebnih za operativan rad meteorološke službe JPAKL-a Sarajevo.

Načelnik JPAKL-a Hadžialić izrazio je svoju zahvalnost Ministarstvu, kao i Vladi Japana na dobivanju sredstava, ističući da je istim planirana zamjena starog sistema koji je postavljen prije 18 godina, odnosno postavljanje automatske stanice koja će biti neki vid senzorske podrške za odvijanje operativnih aktivnosti.

Meteorološka oprema je osigurana na osnovu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana potpisanog 2014. godine u okviru provođenja granta neprojektne pomoći koji je Vlada Japana odobrila u fiskalnoj 2013. godini, a radi unapređenja ekonomskog i društvenog razvoja BiH.

Dio tog granta, u iznosu od oko 570.000 eura, namijenjen je sektoru prometa u BiH, odnosno za nabavku meteorološke opreme. Vrijednost meteorološke opreme koja je donirana BHANSA-i, kao krajnjem korisniku, iznosi oko 300.000 KM.

 

Back To Top