skip to Main Content

Mmf Rb

Na zahtjev entitetskih ministarstava financija, a u skladu s preuzetim obavezama iz Pisma namjere, u našoj zemlji boravi tehnička misija Međunarodnog monetarnog fonda u vezi s fiskalnim aspektima rada entitetskih razvojnih banaka.

Juče je u Federalnom ministarstvu financija/finansija ministrica i dopremijerka Vlade FBiH Jelka Milićević sa suradnicima održala prvi sastanak s predstavnicima Misije predvođenim Suzanne Flynn.

Sastanku je također prisustvovao i Francisco Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini koji je dao punu podršku radu ministrici Milićević i Federalnom ministarstvu financija/finansija u održavanju fiskalne i financijske stabilnosti u Federaciji BiH.

Razgovaralo se o tehničkim aspektima i smjernicama za unapređenje rada Razvojne banke Federacije BiH, uvođenju supervizije nad radom Razvoje banke kao i o uvođenju kvalitativnih promjena u upravljanju bankom.

Tehnička misija MMF-a će održati još jedan sastanak u Federalnom ministarstvu financija/finansija kako bi predstavili preporuke i zaključke donesene za vrijeme trajanja Misije.

Back To Top