skip to Main Content

Mmf Ministrica Milicevic 1

 

Federalna ministrica financija i dopremijerka Vlade FBiH Jelka Milićević razgovarala je juče s izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda, predvođenim šefom Misije Nadeemom Ilahijem. Sastanku je također prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi.

Ministrica Milićević je s predstavnicima MMF-a razgovarala o Nacrtu proračuna FBiH za 2017. godinu kojim je, između ostalog, broj zaposlenih u javnom sektoru smanjen za 150, što predstavlja nastavak restriktivne politike zapošljavanja što je jedna od obaveza predviđenih u novom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom.

Također je bilo govora i o povećanju akciza za koje su zainteresirani i Vlada FBiH i Federalno ministarstvo financija, koje je kroz aktivno učešće u radnim grupama Uprave za neizravno oporezivanje dalo svoj doprinos prilikom pripreme Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH, jer veće akcize na naftu i naftne derivate predstavljaju osnovu za osiguranje sredstava za izgradnju infrastrukturnih projekata.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o dva značajna reformska zakona – Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak, provođenju strukturalnih reformi, mirovinama ostvarenim pod povoljnijim uvjetima, sistemu raspodjele prihoda od neizravnih poreza, koordinaciji politika s nižim razinama vlasti i o restrukturiranju telekom operatera u Federaciji BiH.

Back To Top