skip to Main Content

Federalna ministrica financija i zamjenica premijera FBiH Jelka Milićević, sa suradnicima, razgovarala je sa izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda, predvođenog šefom Misije Nadeemom Ilahijem i rezidentnim predstavnikom Franciscom Parodijem.

Bilo je riječi o provedbi mjera predviđenih Pismom namjere i pripremama za drugi pregled. Federalna ministrica predstavila je aktivnosti resornog ministarstva u pogledu pripreme zakonskih i podzakonskih akata, te o provedbi prethodno usvojenih reformskih rješenja.

U parlamentarnu proceduru već je upućen Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima, a nakon provedene javne rasprave u pripremi su prijedlozi zakona o doprinosima i  porezu na dohodak.

Na sastanku je bilo riječi i o provedbi Zakona o trošarinama, te o drugim pitanjima koja se odnose na strukturalne reforme navedene u Pismu namjere, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija.

Back To Top