skip to Main Content

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je u Sarajevu primila delegaciju BH Komiteta CIGRE, na čelu s predsjednikom Edhemom Bičakčićem,  koji su je upoznali o odlukama 47. Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE, održanog u Parizu od 26. do 31. augusta 2018. godine.

Jedna od tema zasjedanja vijeća, na kojem je prisustvovalo više hiljada delegata i stručnjaka i više od 300 kompanija je „Budući održivi energetski sistem“, što je  podstaknuto potrebom ograničavanja globalnog zatopljavanja na temperature „znatno ispod“ dva stepena Celzijusa.

U radu ovog skupa bh. stručnjaci su prezentirali referat o primjeni savremenih tehnoloških rješenja u povećanju pouzdanosti rada termoelektrane Kakanj. Ministrica Đapo je prihvatila poziv da sa Fondom za zaštitu okoliša učestvuje na Prvom  naučno-stručnom savjetovanju BH K/O CIRED u Mostaru od  14. do 16. oktobra 2018. godine, na kojem će između ostalog biti predstavljen projekat „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj za područje do/i Sarajeva”.

Riječ je o projektu kojeg vlasti do sada nisu prepoznale, a koji bi značio sigurno snabdijevanje Sarajeva toplotnom energijom ali i zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka.

Prema riječima federalne ministrice veoma je važno da nauka i stručnjaci izvrše tehničku i ekonomsku analizu ovog projekta i daju smjernice za budući rad na nastavku njegove realizacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Back To Top