skip to Main Content

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko, sekretar Ministarstva Igor Pejić, direktor BHANSA-e Davorin Primorac, te zamjenici direktora BHANSA-e Nudžeim Rečica i Vlado Ćućilo jučer su održali sastanak sa delegacijom Ministarstva prometa Češke Republike koju je predvodio ministar prometa Dan Ťok.

Razmatrane su aktuelne teme iz nadležnosti dvaju ministarstava, s naglaskom na zračni i cestovni promet tereta.

U oblasti zračnog prometa, ministar Jusko je naglasio značaj preuzimanja kontrole cjelokupnog zračnog prostora Bosne i Hercegovine od BHANSA-e i planove za preuzimanje u periodu nakon okončanja obuke kontrolora leta, kao i mogućnosti saradnje u oblasti civilnog zrakoplovstva.

Direktor Primorac je istakao značaj potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju 69 kontrolora letenja koji je zaključen s Pružateljem usluga u zračnoj plovidbi Republike Češke (ANS CZ).

U oblasti cestovnog prometa tereta, sekretar Pejić je istakao aktivnosti dvaju ministarstava u prethodnom periodu i predložio međusobno ukidanje tranzitnih dozvola po modelu kakav Bosna i Hercegovina ima s Republikom Slovačkom.

Ministar Ťok je izrazio načelnu podršku prijedlogu ukidanja tranzitnih dozvola, ali je ujedno informirao delegaciju Bosne i Hercegovine da o ovom pitanju Ministarstvo prometa Češke prethodno mora provesti konsultacije, o čemu će bh. delegacija biti informirana.

Nakon održanog sastanka, ministri Jusko i Ťok potpisali su zajedničku inicijativu u oblasti civilnog zrakoplovstva koja ima za cilj stvaranje okvira za saradnju u vezi s uslugama osposobljavanja nove generacije kontrolora zračnog prometa i međusobnim angažmanom stručnjaka u oblasti zračnog prometa.

Back To Top