skip to Main Content
Ismir Jusko

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH objavilo je danas međunarodni tender za javnu nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini – II FAZA Projekta digitalizacije.

Druga faza podrazumijeva nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme za osposobljavanje preostalih 11 informativno-tehničkih centara, kao i opreme potrebne za digitalno uvezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama.

Potencijalni ponuđači na tender se mogu javiti u narednih 40 dana, nakon čega će Komisija koju je imenovalo Ministarstvo otvoriti i evaluirati pristigle ponude. Cijeli, vrlo zahtjevni posao, isporuke, montaže i puštanja u rad kompletne opreme trebao bi biti završen u prvim mjesecima 2018. godine.

”Nakon što smo 14. oktobra 2016. godine pustili testni digitalni signal u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, danas pokrećemo Drugu fazu digitalizacije kojom će biti pokriveno preostalih šest digitalnih oblasti u BiH. Ovo je rezultat izuzetnih napora i dobrog rada ljudi iz javnih RTV servisa i zaposlenika Ministarstva. Nakon uspješnog okončanja Prve faze digitalizacije, sada je na redu Druga faza, čijim provođenjem ćemo se pridružiti klubu evropskih zemalja koje su već okončale taj veliki posao. S druge strane, nama se sa digitalizacijom otvaraju mogućnosti uvođenja 4G mreže i druge opcije (veća pokrivenost TV signalom u cijeloj BiH, bolji kvalitet slike i tona građanima koji prate TV signal terestrijalnim putem i još mnogo toga). Sve to će značiti višemilionsku dobit za državni budžet, te će finansijski pomoći javnim RTV sistemima”, kaže Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa BiH.

On ocjenjuje da je ovo historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu. ”Naša želja je da zajednički, jer je ovo nacionalni projekat, osiguramo da početkom naredne godine najveći dio teritorije BiH, odnosno i preostalih šest digitalnih oblasti, bude pokriveno digitalnim signalom”, istakao je ministar Jusko.

Važno je napomenuti da će kapacitete digitalizacije pored javnih emitera koristiti i komercijalni mediji, što je omogućeno izmjenama Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, koje je usvojilo Vijeće ministara.

Back To Top