skip to Main Content

 

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, kao vodeća koordinirajuća institucija za promet, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije (DEI), organiziralo je juče u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sastanak sa nadležnim institucijama sa svih nivoa vlasti s ciljem pojašnjenja postupka aplikacije za grant sredstva EU iz oblasti prometne infrastrukture.

Na sastanku su učestvovali svi pozvani predstavnici institucija i javnih preduzeća, od Vlade Brčko distrika, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Regulatornog odbora željeznica BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, do JP Autoceste Federacije BiH, JP Ceste Federacije BiH, JP Putevi RS, , JP Autoputevi RS, JP Željeznice Federacije BiH, JP Željeznice RS, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Tuzla, JP Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar, Međunarodni  aerodrom Banja Luka, JP Luka Brčko…

Sastanak je, inače, inicirao lično ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko, u cilju nastavka intenziviranih aktivnosti u pripremi projekata iz oblasti prometa, a u skladu sa zaključkom sa 7. sjednice Državnog odbora za investicije, održanog 2. 09. 2016. godine u Sarajevu.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je posebno podstaknuto na organizaciju ovakvog sastanka činjenicom da je za 16. rundu tehničke pomoći IPA II, koja je zatvorena 02. 09. 2016. godine, zaprimljena samo jedna aplikacija, projekt  Obilaznice Brčkog, tzv. „Brčko bajpas“.

To ukazuje na potrebu ozbiljnog preispitivanja postupka aplikacija u cjelini, od upoznavanja svih faktora, do izrade i dostavljanja aplikacija za IPA fondove, a naročito u kontekstu toga da Evropska komisija već priprema IPA 2018. – 2020.

 

Back To Top