skip to Main Content

Ministar finansija Republike Srpske,  Zoran Tegeltija, održao je danas sastanak sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, koja je predvođena Šefom Misije, Nadimom Ilahijem i Rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, Franciskom Parodijem.

Ministar Tegeltija upoznao je Misiju MMF-a sa preliminarnim izvršenjem Budžeta RS za 2017. godinu i fiskalnim ciljevima Vlade Republike Srpske za 2018. godinu. Ministar je istakao da je posebna pažnja Vlade Republike Srpske u 2018. godini posvećena sprovođenju mjera koje imaju za cilj dodatno unapređenje poslovnog ambijenta, a sve u skladu sa potpisanim Memorandumom sa Unijom udruženja poslodavaca iz decembra 2017. godine.

Predstavnici MMF-a su izrazili zadovoljstvo provođenjem programa od strane Republike Srpske, a posebno sa ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u 2017. godini. Posebno su naglasili da je Vlada Republike Srpske pravovremeno prepoznala probleme sa kojima se susreće zdravstveni sektor, ne samo u BiH, nego u gotovo svim zemljama okruženja, te preduzela neophodne, adekvatne reformske mjere, koje će dodatno unaprijediti fiskalnu poziciju Republike Srpske.

Reforme finansijskog sektora dodatno su unaprijedile stabilnost finansijskog sektora, kroz osnaživanje ovlašćenja i nadležnosti institucija Republike Srpske i uvođenje novih nadzornih ovlašćenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske, uključujući regulatorni i nadzorni tretman sistemskih banaka. Dosljedna primjena novog regulatornog okvira doprinijeće većoj stabilnosti finansijskog sektora.​

Back To Top