skip to Main Content

Od zemlje sa veoma niskom stopom iskorištenosti fondova Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Bosna i Hercegovina od prošle godine bilježi značajna ulaganja i vraćanje povjerenja u ekonomiju, istakao je danas ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, govoreći kao guverner ispred Bosne i Hercegovine na 26. godišnjem sastanku Odbora guvernera na Kipru. Na skupu, na kome  učestvuje preko 70 ministara finansija i ekonomije iz cijelog svijeta, te 3000 poslovnih ljudi i biznismena iz najvećih svjetskih kompanija, ministar Šarović i direktor FIPA-e Gordan Milinić, uspješno su prezentovali potencijale Bosne i Hercegovine i mogućnosti ulaganja, u sklopu posebno organizovane konferencije posvećene investicionim ulaganjima u BiH.

Ministar Šarović je naglasio da su „investicije EBRD-a u BiH prošle godine iznosile 200 milona evra, blizu rekordnim ulaganjima, a sličan nivo investicija BiH očekuje i u 2017. godini“. „EBRD ima aktivno oko 60 projekata u Bosni i Hercegovini. Oni su u najvećoj mjeri usmjereni na infrastrukturu, lokalne zajednice, te mala i srednja preduzeća, koja su uz ove kreditne linije značajno poboljšala svoju konkurentnost i postigli standarde EU“, istakao je ministar, naglašavajući da je „Bosna i Hercegovina do sada bila zemlja sa malom stopom iskorištenosti fondova EBRD-a, a da je sada većina njih postala operativna“. Značajna korist od ovih fondova takođe se pokazala u ulaganju u izgradnju koridora 5C, a 65 miliona evra uloženo je u potpunu rekonstrukciju dionice magistralnih puteva , koje su pretrpjele velike štete u poplavama  u maju 2014.godine.

Takođe, stranim investitorima je ukazano na važnost ulaganja u energetski sektor, posebno zbog činjenice da je svega 38 procenata ovog potencijala trenutno iskorišteno.

Tokom održavanja skupa, dogovoreno je formiranje Investicionog odbora EBRD-a, sa sjedištem u Sarajevu, a koji će EBRD finansirati u cilju povećanja i podrške investiranju u Bosni i Hercegovini.

Za sutra je planiran bilateralni sastanak ministra  sa direktorom EBRD-a za Zapadni Balkan Holgerom Muentom.i potpisivanje sporazuma o konkretnim ulaganjima kroz dogovorene projekte.

Back To Top