skip to Main Content
Jusko Bled

 

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko učestvovao je juče na konferenciji „Digitalna transformacija u regionu Zapadnog Balkana“ koja je održana na Bledu u Sloveniji.

Jusko Bled 2

Konferencija je organizirana sa ciljem prezentiranja uloga koje države imaju u izgradnji okruženja za efikasnu digitalnu transformaciju društva, kao i za sagledavanje mogućnosti za produbljivanje saradnje.

Ministar Jusko u svom govoru je istakao da je proces digitalizacije Javnih RTV servisa u BiH nacionalni projekat koji je od velike važnosti za svakog građanina. Realiziranjem ovog Projekta naša zemlja će se pridružiti velikom dijelu evropskih zemalja koje su obavezu gašenja analognog signala uradili do 17. juna 2015. godine.

„Prva faza koja obuhvata nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme kojim će biti pokriveni digitalni signali na području Sarajeva, Banja Luke i Mostara u ovom momentu je spremna za puštanje u rad. Važno je napomenuti da će kapacitete digitalizacije koristiti i javni emiteri i komercijalni mediji.

Paralelno sa Prvom fazom, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine radi na pripremanju tehničke dokumentacije i ostalih pravno administrativnih dokumenata kako bi se pripremio i objavio otvoreni međunarodni tender za pokretanje Druge faze procesa digitalizacije, a što podrazumijeva nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme za osposobljavanje preostalih 11 informativno-tehničkih centara kao i opreme potrebne za digitalno uvezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama.

Treća faza podrazumijeva ispitivanje pokrivenosti teritorije digitalnim signalom, a zatim nabavku potrebne opreme za pokrivanje i tih dijelova teritorije Bosne i Hercegovine,“ objasnio je ministar Jusko.
U sklopu Konferencije održan je i ministarski sastanak, kojem su prisustvovali svi ministri zaduženi za telekomunikacije i javnu upravu iz zemalja Zapadnog Balkana, a gdje su razmotrene osnove za digitalnu transformaciju društva i mogućnosti korištenja digitalizacije za potrebe regionalne ekonomske saradnje i razvoja.

Konferencija o digitalnoj transformaciji u zemljama Zapadnog Balkana, bila je prilika i za niz bilateralnih susreta tokom kojih su razmijenjena iskustva o digitalizaciji i izazovima za izgradnju kvalitetnog povezivanja regiona.

 

Back To Top