skip to Main Content

Ismir Jusko – Brisel

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko učestvovao je na godišnjoj konferenciji Prijatelji Evrope, pod nazivom „Balkan: Jačanje povezanosti na putu ka EU“. Konferencija Prijatelji Evrope se održava u Briselu, u suorganizaciji fondacije Konrad Adenauer i Regional Cooperation Council.

Ministar Jusko je informirao skup o statusu infrastrukturnih projekata u BiH i zainteresiranosti inostranih ulagača, posebno iz Kine, Azerbjedžana i Francuske, za gradnju prometne infrastrukture u BiH, a regionalna povezanost je preduvjet za velike infrastrukturne projekte.

„Bolja povezanost također može pomoći u stvaranju dobrosusjedskih odnosa među zemljama regiona i osiguranju jačih veza sa Evropskom unijom“, kazao je ministar Jusko.

Također, ministar Jusko je govorio i o važnosti digitalnog uvezivanja i planu BiH da u 2018. godini u potpunosti ugasi analogni signal, okonča proces digitalizacije i time otvori nove mogućnosti za investicije u ovoj oblasti.

Na skupu je istaknuto da će jačanje veza, posebno u sektorima prometa i energije, pomoći zemljama Zapadnog Balkana da privuku više investicija, time jačajući regionalni ekonomski rast i sposobnost otvaranja novih radnih mjesta.

EU je izdvojila do jedne milijarde eura za projekte ulaganja u povezivanje i tehničku pomoć za period 2014.-2020., sa posebnom pažnjom na prometne mreže, regionalnu energetsku efikasnost i zeleni rast.

Back To Top