skip to Main Content

Na marginama TEN-T 2018 u Ljubljani, ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko i sekretar Ministarstva Igor Pejić održali su danas sastanak sa poljskim ministrom infrastrukture Andrzejom Adamczykom i direktorom Odjela strategije prometa i međunarodne saradnje ovog ministarstva Adrianom Mazurom.

Poljski ministar Adamczyk upoznao je ministra Juska sa planom povezivanja evropskog sjevera i juga, od Baltika do Grčke, projektom “Via Carpatia”, zatraživši deklarativnu podršku Bosne i Hercegovine u njegovoj realizaciji.

Iako planovi projekta “Via Carpatia” nisu direktno vezani za Bosnu i Hercegovinu, ministar Jusko je informirao ministra Adamczyka o načelnoj podršci koju Bosna i Hercegovina daje svim razvojnim projektima, ali će o istome upoznati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nakon toga dostaviti službeni stav.

Sekretar Pejić je upoznao ministra Adamczyka i direktora Mazura s trenutnim stanjem u oblasti cestovnog prijevoza između Bosne i Hercegovine i Poljske, sa posebnim naglaskom na cestovni prijevoz tereta, predloživši liberalizaciju, odnosno obostrano ukidanje bilateralnih dozvola za prijevoz tereta između Bosne i Hercegovine i Poljske.

Ministar Adamczyk se složio sa konstatacijom da je postojanje dozvola administrativna barijera ali će konačni stav o prijedlogu za liberalizaciju, odnosno ukidanje bilateralnih dozvola dati nakon konsultacija i o tome informirati bh. delegaciju na ministarskom sastanku u Lajpcigu krajem sljedećeg mjeseca.

 

Back To Top