skip to Main Content

 

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko donio je Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih droga u organizmu.

Imajući u vidu da je na cestama u BiH sve više teških i smrtonosnih prometnih nezgoda u kojima je evidentirano da su vozači vozili pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, jasno je od kakvog je preventivnog i praktičnog značaja za sve učesnike u prometu i policijske jedinice na terenu Pravilnik koji je donio ministar Jusko.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak uzimanja uzoraka krvi i urina od učesnika u prometnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, u cilju utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih droga.

Pravilnik je donesen na osnovu člana 159. stav 6 Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kojim je propisano da je za njegovo donošenje nadležan ministar komunikacija i prometa BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa je tekst Pravilnika pripremilo u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove i organima nadležnim za zdravstvo. Na njegovo se donošenje čekalo već nekoliko godina.

 

Back To Top