skip to Main Content
Ministarstvo Komunikacija I Prometa 1

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko prisustvovao je juče sastanku predstavnika BHANSA-e, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i EUROCONTROL-a na kojem se razgovaralo o provedbi „Zajedničkog jugoistočnog neba“ (South East Common Sky initiative – SECSI) u prostoru nadležnosti Centra oblasne kontrole leta Bosne i Hercegovine (BHACC) iznad  FL205, odnosno iznad 6.250 metara. Sastanak je upriličen u prostorijama BHANSA-e u Sarajevu.

Cilj SECSI-a je uspostava zajedničkog zračnog prostora slobodnog letenja bez ruta u okviru šest država centralne i jugoistočne Evrope: Austrije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore.

Davorin Primorac, direktor BHANSA-e, na sastanku je obavijestio ministra Juska da je BHDCA 20. aprila 2017. godine donijela rješenje o dodjeli certifikata BHANSA-i za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, čime je službeno završen proces certifikacije BHANSA-e.

Direktor Primorac se zahvalio Ministarstvu komunikacija i prometa BiH na dosadašnjoj saradnji te prepoznavanju značaja BHANSA-e, kao i podršci u radu Agencije.

”BHANSA je u procesu izdavanja certifikata ispunila sve zahtjeve iz SES regulative (Single European Sky) Evropske unije, kao i sve ostale zahtjeve i uvjete koje je pred nas postavila BHDCA. Dobivanje SES certifikata je još jedna potvrda uspješnog rada rukovodstva i svih zaposlenika BHANSA-e te velika motivacija za budućnost”, kazao je direktor Primorac.

Ministar Jusko je čestitao direktoru BHANSA-e i istakao da je ovaj certifikat zajednički uspjeh svih institucija civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da Ministarstvo na čijem je čelu radi i na drugim važnim projektima u oblasti komunikacija i prometa, poput digitalizacije i uvođenja 4G mobilne mreže koja omogućava najbrži mobilni internet.

On je dao punu podršku BHANSA-i da nastavi sistemski raditi na realizaciji Faze II BHATM strategije, odnosno početku pružanja usluga u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu, ministar Jusko je kazao da je obradovan i informacijom koju je dobio od direktora Primorca da u maju konačno počinje obuka novih 69 bh. kontrolora leta.

Predstavnik EUROCONTROL-a Razvan Bucuroiu iskazao je zadovoljstvo sveukupnom saradnjom Bosne i Hercegovine i EUROCONTROL-a te naglasio da će EUROCONTROL u budućnosti, kao što je to činio i do sada, pružati podršku BiH, a posebno BHANSA-i u provedbi projekata FAZE II realizacije BHATM strategije.

Bucuroiu je istakao da BHANSA ima punu podršku EUROCONTROL-a i u provedbi SECSI-a, zajedno sa pružateljima usluga iz šest država koje učestvuju u ovoj inicijativi.

Potpuna provedba SECSI koncepta očekuje se krajem 2018. godine.

 

Back To Top