skip to Main Content

 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, sa saradnicima, danas je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu primio predstavnike radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, koji su ga upoznali s problemima s kojima se suočavaju kod ostvarivanja prava radnika na odlazak u penziju zbog neuplaćenih doprinosa.

Naglašavajući da je riječ o problemima koji su nagomilavani već duži vremenski period i koje niko do sada nije ni pokušao riješiti, ministar Džindić je istakao je ova Vlada izuzetno posvećena sistemskom rješavanju statusa radnika i uvezivanja radnog staža.

Zaključeno je da će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za razmatranje na sjednici Vlade Federacije BiH dostaviti detaljnu informaciju o 152 radnika, koji su već stekli uvjete za penzionisanje. Zakonsku obavezu da dostavi ažurirane spiskove ima stečajni upravnik koji vodi stečajni postupak i on je jedini za to ovlašten. Na temelju tog spiska Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će predložiti način rješavanja uvezivanja radnog staža, i to je jedini ispravan i zakonit put.

Kako je naveo federalni ministar, Vladi Federacije BiH će, također na zahtjev radnika, biti predloženo da, zbog brojnih nepravilnosti u dosadašnjim postupcima vezanim za  Krivaju d.o.o. Zavidovići, kompletna dokumentacija o ovom slučaju bude dostavljena nadležnom tužilaštvu na postupanje.

Back To Top