skip to Main Content

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH.

Sastanku su prisustvovali direktor EBRD-a u BiH Ian Brown i direktor Ekonomskog ureda USAID-a u BiH Andrew Boegel.

Razgovarano je o gasnom sektoru u Federaciji BiH, odnosno diversifikaciji snabdijevanja prirodnim gasom, kao i o generalnoj ocjeni stanja u ovom sektoru u FBiH.

Vlada SAD-a, prema riječima Boegela, ostaje posvećena očuvanju energetske sigurnosti u BiH. Boegel je obrazložio da USAID, kroz tehničku pomoć, pruža podršku obavezama koje Bosna i Hercegovina, kao potpisnica ugovora o Energetskoj zajednici, treba ispuniti, a po direktivama Europske unije.

Razgovarano je i o mogućnosti saradnje u izradi studije izvodljivosti u diversifikaciji snabdijevanja prirodnim gasom za južnu konekciju, koju je EBRD podržao u fazi nacrta.

Ministar Džindić obrazložio je gostima da je diversifikacija snabdijevanja prirodnim gasom uvrštena u energetsku strategiju Federacije BiH, koju je donijela Vlada FBiH, što znači da je opredijeljena za provedbu ovog strateškog projekta.

Naglasio je i da je saradnja Vlade FBiH i ovih međunarodnih institucija na dosadašnjih projektima bila veoma uspješna, te izrazio nadu da će i u budućnosti davati dobre rezultate.

Back To Top