skip to Main Content
ITALIJA 9.3.2017

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić upoznao je  novoimenovanog ambasadora BiH u Italiji Josipa Gelu o trenutnoj situaciji vezanoj za italijanska ulaganja u BiH, suradnji sa italijanskim investitorima koji su već prisutni na tržištu BiH, kao i aktivnostima FIPA na privlačenju stranih investitora. Na tom planu istaknuta je i  predstojeća Outreach kampanja u Italiji predviđena za april 2017, koja podrazumijeva obavljanje direktntih posjeta italijanskim firmama kojima će se ponuditi mogućnosti za ulaganje u poljoprivrednu i prehrambenu industriju BiH.

Ambasador Gelo je upoznat sa činjenicom da se Italija nalazi na 11. mjestu kada je u pitanju priliv stranih ulaganja, sa uloženih 354 miliona KM, te da su najznačajnije italijanske investicije realizirane u metalnom sektoru i tekstilnom sa fokusom na proizvodnju obuće. Također je informiran o prednostima poslovanja u BiH u odnosu na europske zemlje poput stope poreza na dobit od 10%, konkurentne cijene električne energije, raspoloživosti proizvodnih objekata po povoljnim cijenama, kao i radne snage, što je važno isticati u kontaktima sa investitorima.

Naglašena je potreba jačanja ekonomske diplomatije sa ciljem privlačenja stranih investicija i povećanja izvoza iz BiH, te činjenica da se na tom planu vrši obuka ekonomskih savjetnika koji će biti upućeni u DKP mrežu radi poboljšanja rada u navedenim oblastima.

Milinić je zaželio ambasadoru uspješnu misiju uz želju za ostvarenjem što više kontakata sa potencijalnim investitorima u Italiji, a koje će uputiti na FIPA-u radi realizacije investicija.

 

 

Back To Top