skip to Main Content

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo od jula prošle godine gradi Mikrosimulacijski model za efikasnije planiranje i procjenu efekata izmjena zakona iz svoje nadležnosti. Organizacija USAID u okviru Projekta reforme fiskalnog sektora (FAR projekt) osigurala je neophodnu podršku angažiranjem konsultanata koji su zajedno sa uposlenicima Ministarstva finansija razvili mikrosimulacijske modele.

Cilj njihove izrade je lakša, savremenija i preciznija analiza svih budućih izmjena zakona koji regulišu imovinske poreze. Ministar finansija Jasmin Halebić tim povodom je izjavio da će se Ministarstvo finansija KS u narednom periodu nastaviti razvijati po uzoru na više nivoe vlasti i savremena dostignuća u oblasti fiskalne politike, te osposobiti materijalne i ljudske resurse za lakšu, savremeniju i precizniju analizu svih eventualnih izmjena postojećih i donošenja novih zakonskih odredbi i njihovih fiskalnih efekata na budžet Kantona i općine u KS.

Tokom izrade Mikrosimulacijskog modela osnažena je saradnja sa Poreskom upravom Federacije BiH, te su korišteni relevantni dostupni podaci. Konačan rezultat dobiven kroz ovaj model prezentovan je učesnicima na projektu.

Očekuje se da će ovakvi mikrosimulacijski modeli poslužiti kao dobar primjer u daljem razvijanju stručnih kapaciteta, kako unutar Ministarstva finansija KS tako i unutar drugih ministarstava u KS i ostalih kantona u Federaciji BiH.

Početkom ove sedmice, analitičari Sektora za budžet i fiskalni sistem prezentirali su konkretne primjere usposlenicima Ministarstva finansija i učesnicima u projektu o korištenju ovog modela.

Back To Top