skip to Main Content

Svake dvije godine Međunarodna asocijacija za vode (IWA – International Water Association) organizuje konferenciju o indikatorima učinka čiji su ciljevi predstavljanje različitih iskustava i upoznavanje sa svjetskim projektima u oblasti voda. To je tradicionalni forum za razmjenu ideja i metodologija, a slijedeća takva konferencija bit će održana od 15. do 17. maja 2017. godine u Beču. Za organizaciju konferencije zadužena je Međunarodna asocijacija vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD – International Association of Waterworks in the Danube Catchment Area).

Zajedno sa konferencijom o indikatorima učinka bit će održana Dunavska konferencija za vode (Danube Water Conference) koju svake godine organizuju IAWD i Svjetska banka u okviru Dunavskog programa za vode (DWP – Danube Water Program). Konferencija predstavlja priliku za dijalog između zemalja i pojedinaca iz različitih sektora koji su uključeni u pružanje vodovodnih usluga. Konferencija je zakazana za period od 17. do 18. maja 2017. godine u Beču.

Back To Top