skip to Main Content

Serda Logo Transparent

 

 

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa partnerima na projektu CAPE-AB „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području“ u okviru programa Europa za građane, organizira međunarodnu informativnu radionicu „UČEŠĆE JAVNIH INSTITUCIJA, UDRUŽENJA I NVO U PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE“. Radionica će se održati u danas, 12.10.2016. godine sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska 6.

Cilj radionice je upoznati potencijalne aplikante sa mogućnostima finansiranja projekata, posebno kroz program Europa za građane 2014-2020, Erasmus+ i program Kreativna Europa. Na radionici će biti prezentirani primjeri dobre prakse, te će učesnici dobiti upute kako na ispravan način popuniti prijavne obrasce na programe.

Back To Top