skip to Main Content

U kompaniji Madi iz Tešnja nedavno je održan certifikacijski audit za prelazak na novu verziju ISO 9001:2015.
Auditirano je petnaest vlasnika procesa kao i top menadžment, gdje su svi svojim izlaganjem i dokumentacijom potvrdili usklađivanje sistema funkcionisanja firme Madi d.o.o. u skladu sa novom verzijom standarda ISO 9001:2015.

“Na auditu izvršena je i verifikacija HACCP sistema čim je još jednom potvrđena zdravstvena ispravnosti naših proizvoda”, navode iz Madija.

Kolektiv firme Madi nastavlja vrijedno raditi na poboljšanju već postojećeg sistema unutar organizacije, kao i implementaciju novih standarda, a sve u cilju postizanja zadovoljstva krajnjeg potrošača.

Back To Top