skip to Main Content

U BiH postoji veliki problem sa naplatom  potraživanja, zbog čega prvostepeni sudski postupci  na sudovima u BiH traju i do 1.553 dana, a ukupan unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao je cifru od 11,75 milijardi KM u 2016. godini.

Rezultati su ovo dva  istraživanja o stanju u bh. privredi  i o upravljanju potraživanjima koje  je proveo „LRC INKASSO“, odjel  za upravljanje potraživanjima kompanije „LRC“  iz Sarajeva.

I pored pozitivnih pomaka u finansijskim pokazateljima bh. privrede u 2016. godini, gdje je završne račune predalo ukupno 31.554 firmi u BiH, što je za 2,22 posto  više u odnosu na 2015., a ukupno ostvareni prihod u BiH dostigao je 60,94 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM je veći u odnosu na prethodnu godinu, nažalost, i dalje milijarde KM „zarobljenog“ kapitala  lebde u nedokučivoj zoni, te predstavljaju konstantno breme za efikasnije poslovanje.

Prema riječima Sabine Mašović, rukovodioca pravne službe kompanije „LRC“,  ukupan unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao je cifru od 11,75 milijardi KM  u 2016.godini i za 2,44 posto je veći u odnosu na 2015.godinu.

Zbog problema sa naplatom vlastitih potraživanja, bh. privrednici su suočeni i sa otežanim plaćanjem svojih obaveza. Prosječan broj dana naplate potraživanja za bh.firme iznosi 70,4 dana u 2016. godini, dok  je ovaj period za plaćanje vlastitih obaveza prema dobavljačima veći za čak 100,8 dana i iznosi 171,2 dana – kazala je Mašović.

Prema rezultatima prve ankete ankete koju je „LRC INKASSO“  proveo  među 360  bh. privrednika,  njih 60,3 posto  se slaže da u BiH postoji veliki problem sa naplatom  potraživanja i  da je to još uvijek jedna vrsta tabu teme. Naime, i pored evidentnih problema u oblasti naplate bh. privrednici i dalje vrlo teško otvoreno govore na ovu temu, a veliki broj njih se i dalje ne odlučuje poduzimati dodatne aktivnosti kako bi efikasnije upravljali vlastitim potraživanjima.

Kao  najčešće razloge neplaćanja, anketirani  privrednici su  naveli  loše navike plaćanja, nemogućnost  naplate svojih potraživanja, loše poslovanje kompanije, neefikasne sudove, nepostojanje zakonske regulative, loše upravljanje kompanijama, kao i lošu procjenu rizika.

-Bh. privrednici su svjesni postojećih problema u naplati potraživanja, te se uglavnom snalaze na način da ih sami riješavaju, tako što angažuju vlastite uposlenike na poslovima naplate. Također, zanimljivo je i da firme uglavnom imaju stav da je avansno plaćanje obezbjeđenje potraživanja. Na ovaj način,  mnoga pravna lica pokušavaju da smanje rizik poslovanja na uštrb povećanja prodaje i plasmana proizvoda, što je zaista zabrinjavajuće jer stvara nepovoljno okruženje za kupce – upozorava Mašović.

Najveći broj anketiranih bh. privrednika, njih 72 posto, tvrdi da su nenaplaćena potraživanja uspjeli naplatiti vansudski i  putem kompenzacija i djelimičnim oprostom duga, dok njih 26,8 posto tvrdi da su nenaplaćena potraživanja uspjeli naplatiti tek putem suda, te samo 1,2 posto naplatom iz stečajne mase.

U  sklopu ovog istraživanja „LRC INKASSO“ je poseban akcenat stavio na oblast naplate potraživanja sudskim putem, te izveo zaključak o dužini trajanja prvostepenih sudskih postupaka,  koji se zbog nenaplaćenih potraživanja vode  na sudovima u BiH, od  momenta podnošenja tužbe do dobijanja prvostepene presude u prosjeku iznosi 263 dana ili blizu 9 mjeseci.

Pojedinačno, prosjek dana trajanja prvostepenih sudskih  postupaka ako izuzmemo presude zbog propuštanja,  najduži je  na Okružnom privrednom sudu u Banja Luci  i to 685 dana, zatim na Općinskom sudu u Sarajevu 569 dana, Općinskom sudu u Bihaću 354 dana,  u Zenici 345 dana, kao i na Okružnom privrednom sudu u Trebinju 344 dana- kaže  Mašović.

Istraživanjem je bilo obuhvaćemo 16 sudova u BiH, od čega njih 10 u FBiH i 5 u RS i Brčko Distriktu,  pri kojima su se vodili prvostepeni postupci koje su pokrenule 72 bh. kompanije kao tužitelji, protiv tuženih kompanija zbog nenaplaćenih potraživanja.

-Najduže vrijeme trajanja prvostepenih postupaka zbog nenaplaćenih potraživanja registrovano je na Okružnom  privrednom sudu  u Banja Luci i to 1.553 dana ili 4, 25 godina. Najbrže okončani  prvostepeni postupci zbog nenaplaćenih potraživanja registrovani su na Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu gdje je najkraći postupak završen za 136 dana što je prema našem iskustvu na osnovu preko 4.000 pokrenutih sudskih postupaka najefikasniji sud u državi– dodala je Mašović.

„LRC INKASSO“ je također anketirao  specifičnu oblast finansijskog sektora u BiH i došao do sljedećih zaključaka: 45,45 posto anketiranih tvrdi da u BiH  postoji veliki problem sa naplatom  potraživanja od fizičkih lica finansijskog sektora. Kao najčešće razloge neplaćanja,  navode životne okolnosti, kao što su gubitak posla i tešku finansijsku situaciju, potom loše navike plaćanja i lošu procjenu rizika, prezaduženost, te sve veći broj klijenata koji odlaze u inostranstvo.

-Kao sredstvo obezbjeđenje svojih plasmana, finansijski sektor u BiH najviše koristi mjenice, potom  police osiguranja, hipoteke  i na kraju sudužnike. Međutim, 62,50 posto anketiranih se slaže da naplativost polica osiguranja nije na zadovoljavajućem nivou – navela je Mašović.

Ono što je zajedničko anketiranim, i u prvoj i drugoj anketi  je da su svi upoznati sa postojanjem  specijalizovanih agencija za  naplatu  potraživanja, a 63,64 posto njih se izjasnilo da bi proces naplate potraživanja povjerili ovakvim agencijama.

-Najčešće usluge koje bi koristili od specijalizovanih agencija za upravljanje potraživanjima anketirani su naveli prvenstveno vansudsku  i sudsku  naplatu  potraživanja,  konsalting, kao i dodatnu obuku zaposlenika u procesu  naplate i novim trendovima u naplati – kaže Mašović.

 

 

 

Back To Top