skip to Main Content

PITANJE: U članu 15. stav (6) Zakona o porezu na dohodak u FBiH navedeni su rashodi koji se priznaju u procentualnom iznosu kod samostalne djelatnosti. Između ostalog, stav (6) tačka 2) kaže da se troškovi reprezentacije priznaju u visini od 1% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Da li porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost može troškove reprezentacije u visini od 1% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini odbiti od poslovnih prihoda na kraju poreznog perioda, a da pri tom nije u obavezi troškove reprezentacije uredno dokumentirati u toku poreznog perioda? Tačnije, za troškove reprezentacije ne posjeduje račune – urednu dokumentaciju o tome da je istu stvarno i koristio.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top