skip to Main Content

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Časopis ZIPS

PITANJE: Notar je registrovan kao poreski obveznik po osnovu PDV-a i kupio je novosagrađeni stan u kome će obavlјati poslovnu djelatnost. Za nabavku stana dobavlјač – građevinska firma mu je ispostavio fakturu sa obračunatim PDV-om. Da li u tom slučaju notar može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza koji je iskazan na fakturi za nabavku stana?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PITANJE: Da li obveznik PDV-a ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za prvi prenos prava raspolaganja ekonomski djeljive cjeline u okviru novosagrađenog građevinskog objekta-stanu, koji nabavlja za potrebe obavljanja djelatnosti dizajniranja i trgovine odjevnih predmeta od kože i krzna, kao izložbeni i prodajni prostor?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top