skip to Main Content

Testni poziv označava važnu prekretnicu prema planiranom pokretanju 5G mreža prije 2020.

Korea Telekom i Samsung Electronics danas su objavili zajednički uspjeh u uspostavi i demonstriranju prve svjetske 5G konekcije, u mreži sastavljenoj od 5G tehnologija. Test je održan u Suwonu, u Južnoj Koreji, u sklopu Samsung Electronics Digital Campusa.

Za razliku od dosadašnjih testiranja povezanosti između prototipnih baznih stanica i uređaja koji koriste vlastite specifikacije, dokaz koncepta koji su napravili KT i Samsung koristi zajedničku specifikaciju Pyeong Chang 5G Special Interest Group (SIG), zajednički projekt podržan od globalne grupacije telekom operatera i proizvođača opreme. Zadaća ove grupe je definirati ključne tehnološke uslove za uspostavu 5G mobilnih usluga, a također radi na pokretanju prve mobilne 5G probne usluge u svijetu, početkom 2018 godine.

“Današnji uspjeh se temelji na zajedničkoj specifikaciji napravljenoj u saradnji više vodećih industrija, koja će pomoći i olakšati uspostavljanje prve svjetske mobilne 5G probne usluge, tokom Zimskih olimpijskih igara Pyeong Chang 2018,” rekao je Sungmok Oh, direktor Odjela za mreže u KT. “KT će nastaviti sa radom u testiranju 5G interoperabilnosti između više dobavljača do 2016, a radi i na raspoređivanju testne mreže za dubinsku provjeru u 2017 godini.“

“Vrlo smo zadovoljni našim uspjehom s prvim povezivanjem koje u potpunosti koristi 5G mrežu, samo nekoliko mjeseci nakon što su finalizirane zajedničke specifikacije Pyeong Chang 5G SIG,” rekao je Paul Kyungwhoon Cheun, izvršni potpredsjednik i direktor Samsung Next Generation Communications tima, kompanije Samsung Electronics i dodao: “Samsung sa puno entuzijazma nastavlja svoju saradnju sa vodećim kompanijama širom svijeta, na izgradnji budućih prekretnica za uspostavu svakodnevne 5G komunikacije.”

Tokom testa, u kojem je korišten spektar od 28 GHz, KT i Samsung su predstavilii potpunu sinkronizaciju bežičnih veza, dodjelu IP adresa uređaja, primjenu sigurnosnih protokola i pristup internetu krajnjih uređaja putem 5G virtuelizirane središnje mreže. Uspjeh testa pokazuje svu vrijednost saradnje u industriji, kao i spremnost 5G tehnologije na putu prema uvođenju prve komercijalne 5G mreže prije 2020.

Back To Top