skip to Main Content
Krivaja Mobel D.o.o.

 

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost za dodjelu kredita privrednom društvu „Krivaja” Tvornica montažnih kuća u iznosu od 600.000 KM iz sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.

Također, izimjenjena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava ovog fonda putem dodjele kredita za 2014. godinu kojom je zamijenjena vrijednost i ona, umjesto 840.908,48 KM, iznosi 540.908,48 konvertibilnih maraka.

Time je stavljen van snage odobreni kredit IMK Kula Gradačac od 300.000 KM, jer su nakon potpisivanja ugovora, kada se trebalo pristupiti upisu založnog prava, odnosno hipoteke kao sredstva osiguranja kreditnih sredstava, ovom privrednom društvu blokirani transakcijski računi i upisan teret na nekretnini koja je bila predmet zaloga, odnosno plombirane parcele od strane dobavljača, te se nije moglo pristupiti zasnivanju hipoteke.

Back To Top