skip to Main Content

PITANJE: Imajući u vidu odredbe Zakona o porezu na dohodak, na koji način se identifikuju prihodi iz nesamostalne ili samostalne djelatnosti i šta oni obuhvataju?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top